עמוד בית  צור קשר  מפת אתר הפוך לדף הבית
חיפוש     
אודות קבוצת לוי יצחק פורום לוי יצחק מחירון בהנחה מילון מונחים נדל"ן התאם רכב לתקציבך Apartment Prices עתיקות

מי משלם ומי פטור מתשלום עבור הקמת המעלית?

היבטים משפטיים

קיימות פסיקות סותרות לגבי ההשתתפות הן במימון הקמת המעלית, הן בזכאות לשימוש במעלית והן בעניין ההשתתפות בהוצאות החדשיות השוטפות.

 

חלקם הגדול של המפקחים איתנים בדעתם שמי שאינו משתתף במימון הקמת המעלית אינו רשאי להשתמש בה. הדיירים המממנים חוסמים את המעלית בפני האחרים בשיטות שונות, כמו מפתח או קוד סודי.

מפקחים אחרים פסקו בצורה שונה, ולדעתם גם מי שאינו שותף במימון רשאי להשתמש במעלית ובלבד שישלם את ההוצאות השוטפות.

 

לדברי עורך מחירון הדירות לוי יצחק: כאשר עומדת על הפרק בניית מעלית בבניין קיים, יש לערוך ישיבת דיירים מסודרת עליה יש להודיע זמן מה מראש, ולאסוף את כל הדיירים, גם אלה המתגוררים בקומות הקרקע וקומה א'. לא כולם חייבים להסכים לבניית המעלית, די ברוב של 66% בכדי לקדם את הפרוייקט.

 

חשוב וכדאי:

לקיים חוזה בהשתתפות עורך דין, בין כל הדיירים, אלה המשתתפים במימון ואלה שאינם משתתפים, בו יהיה פרוט מדויק של זכויותיהם וחובותיהם של השכנים לגבי המעלית.

יש לפרט בחוזה את אחוזי החלוקה בין הקומות. ברור שדיירי הקומות העליונות נושאים בנטל הכספי הכבד ביותר, אך אין לשכוח שהם גם הנהנים העיקריים מהקמת המעלית, ודירותיהם משתבחות יותר מן הדירות האחרות בבניין.

 

למרות שקיומה של מעלית בבניין משבחת ומעלה את ערכו של את הבניין כולו, כדאי ורצוי לותר לדיירי קומת הקרקע על תשלומי האחזקה החדשיים עבור המעלית, ובכך לנטרל את התנגדותם לבנייתה. גם ויתור זה חייב להיות מעוגן בחוזה.

לעיתים, דיירי הקומות הראשונות (קומה ראשונה מעל קומת הקרקע או מעל עמודים) אינם מעונינים לקחת חלק בפרוייקט. טענתם היא שמספר המדרגות הזניח שעליהם לעלות אינו עילה להשתתפות. כאן כדאי ואף רצוי לשכנעם להשתתף בפרוייקט.

עם השנים למדנו, שגם מספר מדרגות קטן יכול להיות אבן נגף במידה וחל שינוי במצב הבריאות או הניידות. (איש אינו יכול לצפות את העתיד). סיבה נוספת: גם אם מדובר באנשים צעירים, יש עגלות ילדים שצריך להעלות הביתה, ילד + סלי קניות, אופניים, וכו'.

 

מעלית אינה מותרות, מעלית משפרת את איכות החיים, גם לאלה המתגוררים בקומה א'. סכום ההשתתפות במימון המעלית לדיירי קומה א' צריך להיות נמוך משמעותית.

 

הוספת מעלית לבנין קיים הינו פרוייקט גדול, המשותף למעשה לכל דיירי הבנין, גם למתנגדים.

כבר היו דברים מעולם, שדווקא דייר המתגורר בקומה גבוהה, סירב להשתתף במימון המעלית מטעמים שונים, לעיתים ממחסור באמצעי תשלום. זכויותיו של דייר כזה וכן מבקריו לשימוש במעלית נשללות. חלקו בתשלום משולם על ידי הדיירים האחרים, אך זכויותיו לרכוש את חלקו במעלית אינן נשללות.

ומה פרוש? לוי יצחק מבהיר: נניח שבמועד מאוחר יותר יעלה בידו לשלם את חלקו, או לחילופין, הוא יחפוץ למכור את הדירה והקונה לא יסכים לרכוש אותה ללא מעלית. יהיה עליו לשלם לדיירים ששילמו את חלקו את הסכום (הסכום כולל אמצעי ההצמדה חייב להיות מעוגן בחוזה עליו המלצנו), ואז  לקבל את הזכויות לשימוש במעלית , את הקוד הסודי או המפתח.

 

היכן בונים את המעלית בבנין קיים?

לדברי לוי יצחק בבניינים ישנים מאוד מצוי פיר בחדר המדרגות, בו ניתן לבנות את המעלית. בבניינים שנבנו ב-30-35 שנים האחרונות, חדר המדרגות מצומצם ולא קיים בו מקום לפיר.

את המעלית ניתן למקם הן בחזית הבניין והן בחלק האחורי הצמוד לחדר המדרגות. יש למקמה כך שלא תגרום כל נזק ויזואלי ולא תהווה מחסום אוי או אור למי מהשכנים.

 

חשוב לציין:

התנגדות של דייר לבניית המעלית משום שהיא חוסמת אור או אויר הינה התנגדות שמתקבלת על ידי הרשויות. גם אם קיים רוב לבניית המעלית אך דייר מתנגד משום נזק הנגרם לו, לא מתקבל אישור לבנייתה.

 

חברות המתמחות בבנית מעלית יכולות למקמן כך שלא יגרם נזק לאף אחת מן הדירות.

קיימים בנינים שסידור המדרגות בהם הוא כזה, שלאחר בנית המעלית לכל דירה יהיו בכל זאת מספר מדרגות לעלות או לרדת. בבניינם אלה רבות ההתנגדויות לבניית המעלית, כשהעילה היא: "אם המעלית אינה פוטרת אותי באופן מוחלט מהמדרגות, אין לי צורך בה" עילה זו נכונה. או שיש מדרגות או שאין מדרגות.  

המעלית צריכה לפטור את הדיירים באופן מוחלט מן העליה במדרגות. אם  נותרות מספר מדרגות המעלית הופכת לבלתי אפקטיבית. גם לחדרי מדרגות אלה קיים פתרון, אך העלות הינה גבוהה יותר. הפתרון הוא הנדסי, וניתן ליישום בבניית המשך לחדר המדרגות ושינוי מבנהו. פתרון זה יושם בבניינים רבים בהצלחה.

 

מחירים וזמן ביצוע:

  • במידה ומדובר בפיר בתוך חדר המדרגות ללא שינוי מבנה מהלכי המדרגות כ-200,000 ₪
  • פיר בתוך חדר המדרגות עם שינוי מהלכי המדרגות כ-300,000 ₪
  • פיר מעלית חיצוני כ-250,000 ₪
  • זמן הביצוע לבנית המעלית הוא 4 עד 6 חדשים

בדרך כלל, החברה הבונה את המעלית דואגת לכל האישורים והרשיונות  מהרשויות.

 

 

חלוקת הוצאות ההתקנה הן בדרך כלל:

  • קומה ראשונה: כ-6-8%
  • קומה שנייה: 15-18%
  • קומה שלישית: 33-35%
  • קומה רביעית: 42-45%

לדברי לוי יצחק, דירות בבניינים ללא מעלית לא נמכרות בקלות, במיוחד בקומות הגבוהות. עקב המחסור החמור מאוד בביקושים לדירות, ויהיו מעולות ככל שיהיו, בבניינים חסרי מעלית, הולך וגדל הפער במחיר בין דירות בבניין  עם מעלית לדירות בבניין חסר מעלית, גם כשמדובר בדירות המצויות בקומות נמוכות.

הפער בין דירה בבניין עם מעלית לדירה זהה בבניין ללא מעלית יכול להגיע גם ל-25%.

גם דירות להשכרה, במיוחד דירות בנות 4-5 חד' בבניינים חסרי מעלית, מתקשות מאוד למצוא שוכר, והן מושכרות במחירים נמוכים בעשרות אחוזים מדירות דומות בבניינים עם מעלית .

 

היה מעודכן! נדל"ן | רכב | אופנועים הצטרף לרשימת הדיוור
 
 
מדיניות הפרטיות | זכויות שמורות  © לוי יצחק 2008. נבנה ע"י כתום בניית אתרים