עמוד בית  צור קשר  מפת אתר הפוך לדף הבית
חיפוש     
אודות קבוצת לוי יצחק פורום לוי יצחק מחירון בהנחה מילון מונחים נדל"ן התאם רכב לתקציבך Apartment Prices עתיקות

ביטוח כללי

הערה: התשובות הינן למידע כללי וראשוני בלבד ואינן נועדו בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

 

 ביטוח רכב

         

 ביטוח דירה ורכוש

 ביטוח חיים

 

 ביטוח כללי

 

! לקבלת תשובות נא ללחוץ על השאלות !

   
האם ניתן לקבל גימלה מבטוח לאומי בגין תאונת שבר ביד {אישה עובדת תאונה בבית}
ובמקביל להגיש תביעה לביטוח תאונות אישיות בביטוח פטטי על אותו אירוע?
(אלישבע 07/03)
שלום רב,

אם מקרה הביטוח לפי פוליסת תאונות אישיות מקנה גם פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי, יחושב הפיצוי מהביטוח הפרטי תוך ניכוי קצבאות/גמלאות שהמוסד לביטוח לאומי משלם, על מנת שלא יהיה בתשלום תגמולי הביטוח מעין "כפל פיצוי" בגין אותו הנזק. כמובן, שאם תביעת הביטוח היא בגין נכות כלשהי, ממילא תדרוש חברת הביטוח הצגה של הטפסים והאישורים מהביטוח הלאומי (כגון, פרוטוקולים של ועדות הנכות, אישורי תשלום מענק וקצבאות, וטופס התביעה למוסד לביטוח לאומי).

* יובהר, כי האמור לעיל, אינו מהווה חוות דעת משפטית, ואין בכל האמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי בשום אופן.

שלום יש לי שאלה חשובה לפני כמה ימים היתי באולם שמחות עם התינוק שלי והמלצר נפל על העגלה והתינוק עף באויר רק בנס תפסתי אותו לפני הריצפה האם יש מקום לפיצוי על העוגמת נפש? תודה רק מי שמבין(מאיה 23/11)
נא לפנות לעו"ד המטפל בנושאים אלה.
אנו מטפלים בנושא ביטוח רכב ודירות
שלום אני בחורה שעברה ניתוח אסתטי בפנים. הניתוח עבר בהצלחה ולא נכשל ברוך ה''. אך אני לא מרוצה מהמראה החיצוני עדיין.
השאלה שלי: במידה וארצה לעשות תיקון לניתוח האם המנתח שלי יקח לי מחיר של ניתוח חדש ונפרד בפני עצמו או עליו לעשות לי הנחה משמעותית כתוצאה מחוסר שביעות רצון. מה הדין בעניין זה? (אביגייל א.)
אביגייל שלום.
אם נגרם נזק תוך כדי הניתוח הראשון, או שהתוצאה שהתקבלה הייתה שונה מזו שהובטחה (או אז הנזק הוא מסוג של "הפרת חוזה", ההתחייבות שניתנה ביחס לתוצאה הסופית), ניתן יהיה לתבוע פיצויים מהמנתח, בין בנזיקין (באפשרות הראשונה, בה הניתוח אכן גרם לנזק גוף כלשהו) ובין פיצויים בגין הפרת ההתחייבות המקורית והנזק שבתשלום לניתוח נוסף לצורך השגת התוצאה שהובטחה במקור.

* יובהר, כי האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, ואין בו כדי להיות תחליף לייעוץ משפטי בשום אופן.
שלום רב, אשמח לקבל חוו"ד לסוגיה בין מוטב ליורש בקרן השתלמות: כאשר המוטב לא נרשם בחב. הביטוח (היה חסר מס. תעודת זהות) למרות שהשם מופיע בהצעה מלפני 6 שנים. והצוואה עדכנית מלפני מות המבוטח, אך קרן ההשתלמות לא מופיעה בה. מה המייל שלך אצרף את המסמכים. תודה, (יובל נ.)
יובל שלום.
במתח שבין המוטבים שנקבעו לבין היורשים על פי דין או הזוכים על פי צוואה, נקבע בפסיקה כי זכותם של המוטבים הרשומים בפוליסה/קרן גוברת. בדומה, קובע סעיף 12(א) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, כי משנקבע בפוליסה מוטב, עוברת הזכות לתגמולי הביטוח לאותו מוטב (ומכאן ההצדקה להעדיף את זכותו של המוטב על פני זכותו של היורש / הזוכה על פי צוואה).

סעיף 11(ג) לחוק חוזה הביטוח קובע במפורש, כי בטרם קרה מקרה הביטוח, רשאי המבוטח לקבוע כל מוטב אחר זולתו, על פי הודעה בכתב למבטח / הגוף המנהל, והכל כל עוד לא נקבע בפוליסה או בהודעה מהמבוטח לחברת הביטוח, כי קביעת המוטב תהיה בלתי חוזרת (ובמקרה כזה רק המוטב עצמו יכול לאשר שינוי כאמור).

יודגש, כי החוק אינו קובע דרישות צורניות כלשהן (כגון רישום מספר ת.ז.) לגבי מינוי המוטבים, כך שהקביעה נעשית בהתאם לכללי חברות הביטוח / הגופים המוסדיים. בהקשר אחרון זה, ניתן לראות בקבלת טפסים למינוי מוטבים בפוליסות על ידי המבטחים, אף אם לא צויינו בהם פרטים מלאים ומדוייקים, וללא שהמבטח פנה למבוטח להשלמת הפרטים בחלוף הזמן, כחזקה לפיה הרישום הקיים מספיק כדי ליצור התחייבות בין המבטח לבין המוטב, לשלם לו את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח.

המקרים מסתבכים, על פי רוב, כאשר מונה מוטב שלא לפי זיהוי שמו, אלא תארו (כגון "אשת המבוטח"), ואילו קיימים 'מתחרים' לתפוש את מקום המוטב על פי אותו התואר (כגון, כאשר המבוטח מת לאחר שהותיר גרושה וידועה בציבור, ושתיהן טוענות "התאלמנתי") – או אז קבעה הפסיקה [ת.א. 4429/06 (שלום חי') ר.ב. נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח', ניתן ביום 22.01.2009], בהסתמך על הוראות סעיף 44(א) לחוק חוזה הביטוח (הקובע כי כאשר קביעת המוטב הייתה לפי בן/בת הזוג של המבוטח, ללא נקיבה בשם – "יזכה בתגמולי הביטוח מי שהיה בן זוגו בקרות מקרה הביטוח..."), כי הזכאי לתגמולי הביטוח הוא מי שהיה בן הזוג בפועל של המבוטח, במועד פטירתו.

* יובהר, כי האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, ואין בו כדי להיות תחליף לייעוץ משפטי בשום אופן.
אם אני מסרב לתת אמצעי תשלום לחברת בטוח מהסיבה שהיא לא עמדה בהסכם שהוא טלפוני ואני פונה יותר מפעם לחברת הבטוח כדי לחזור על השיחה ולשלוח לי קלטת מהשיחה שהיתה ביני לביו הסוכן שלהם
השאלה האם מגיע לחברת הביטוח לתבוע אותי לבקש ממני תמורת שלושה חודשי? האם נכון אם אני לא נותן אמצעי תשלום אין אני מבוטח? אם אני לא מוסר אמצעי תשלום איך הגעתי לשלושה חודשים? תודה רבה (חוסיין ט.)
חוסיין שלום.
החובה לשלם את דמי הביטוח היא מכוח ההתקשרות בין הצדדים, כך שמרגע שאושרה הצעת הביטוח על ידי המבוטח, הרי שנכרת חוזה מחייב בין המבוטח לבין חברת הביטוח, וכל עוד לא בוטל חוזה הביטוח, וככל שלא מדובר באיזו מהנסיבות המצדיקות את ביטול החוזה, על פי דיני החוזים הכלליים (טעות, הטעיה, כפייה וכיו"ב), אזי קמה לחברת הביטוח הזכות לדמי הביטוח בתנאי התשלום שעל פי הפוליסה, ואם לא נקבעו מועדי תשלום לתקופות קצובות אזי עם תחילת ההתקשרות בפוליסה או בתוך זמן סביר לאחר מכן, וזאת כנגד מתן הכיסוי הביטוחי שלפי הפוליסה ותנאיה. לפיכך, ככל שההתקשרות אינה נגועה בפגם כאמור המצדיק את ביטולה, אזי חובה על המבוטח לעמוד בתנאי תשלום דמי הביטוח או להודיע לחברת הביטוח, בכתב, על ביטול הפוליסה (והביטול ייכנס לתוקפו בתוך 15 ימים מההודעה, או בתוך פרק זמן אחר לפי נוסח הפוליסה, אך לא למפרע).

* יובהר, כי האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, ואין בכל האמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי בשום אופן
האם יש אפשרות חוקית לסחור בפוליסות ביטוח במדינת ישראל? (אברהם ג.)
אברהם שלום.
השאלה לא ברורה, וחסרים בה נתונים עקרוניים. אדגיש, כי בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, אין מניעה עקרונית לשעבד את הפוליסה (הזכות לתגמולי ביטוח) לטובת צד שלישי, בכפוף להוראות הפוליסה עצמה. בנוסף, על פי הוראות אותו החוק, נאסר לעסוק בתיווך בביטוח, מול כל אדם, אלא על פי רשיון סוכן ביטוח.

ג''ון שלום, קיבלתי מיכתב ממע"מ לדווח האם אני נחשבת לסוכנות או לסוכן? אני עובדת כסוכנת עצמאית ללא סוכני מישנה. האם מחובתי לעבור לניהול חשבונות כפול? או אני יכולה להשאר עם הנהלת חשבונות רגילה? מה עלי לעשות? אנא תשובתך {אודה לך אם תוכל ליצור עימי קשר טלפוני השאלה מורכבת } תודה וחג שמח (ברוריה א.)
ברוריה שלום.
עליך לפנות לרואה חשבון.
חברה א'' מכרה לחנות סחורה, טרם התקבלה תמורה. החנות היתה בהפסדים ובעל מניות של חברה א'' רכש את החנות והפך אותה לחברה ב''. בהסכם הרכישה סוכם כי הרוכש ישא בכל החובות. חברה ב'' נקלעה להפסדים ונסגרה. במאזן של א'' יש יתרת חובה של לקוח שלא קים. יש ליצור חובות אבודים כנגד הוצאה או כנגד בעל מניות? (שירה ק.)
שירה שלום.
נא לפנות לעו"ד המתמחה בנושאים אזרחיים, לאתר שלנו אין מדור מסוג זה.
האם תיק הלקוחות של סוכן ביטוח הוא קניינו הפרטי או קניינה של חברת ביטוח שבא מקבלים גם הסוכן וגם הלקוח שירותי ביטוח?? (עטרה ש.)
עטרה שלום.
כדי לתת תשובה מעמיקה לנושא שלך, מומלץ לקרוא את פרק ו' "תיק הביטוח ומוניטין הסוכן" בספרו של עו"ד ג'ון גבע "סוכן הביטוח".
אין מחלוקת שכיום נוהגת פרקטיקה ידועה בענף הביטוח, לפיה סוכני הביטוח נוהגים מנהג בעלים ברשימת הלקוחות ובמידע המגולם בפוליסות שהונפקו בתיווכם, בידיעתן ואף בעידודן וברכתן של חברות הביטוח. המצב הקיים יוצר הסתמכות של סוכני הביטוח שלה נפקות משפטית. לדעתו של עו"ד ג'ון גבע תיק הביטוח שייך לסוכן הביטוח.

* המידע הינו כללי , ניתן בהסתמך על הנתונים שנמסרו לנו ואינו תחליף לייעוץ משפטי.
שלום עו"ד גבע! יש לי שאלה בנושא ביטוח עסק, במידה ומשכירים חנות על מי חלה החובה לבטח את העסק השוכר או המשכיר... על פרמטרים כמו אש, נזקי טבע, מים, רעידות אדמה וצד ג''? בברכה, (רמי ה.)
רמי שלום.
אני מניח שהשאלה מתייחסת לביטוח מבנה.
אין חובה חוקית לביטוח שחלה על בעל הנכס או על השוכר.
בדרך כלל בחוזה שכירות מתחייב השוכר להחזיר את הנכס במצב כפי שקיבל אותו עם תחילת השכירות, ובמידה ויגרם נזק למבנה עקב רשלנותו של הדייר לא בטוח כי יוכל להשיב את המבנה כפי שקיבלו (הדייר גרם תוך כדי רשלנות לשריפה).
מצד שני ישנם נזקים שהם כח עליון נזקי טבע, רעידת אדמה וכו'), שאינם באחריות הדייר.
מכאן שרצוי והגיוני כי המשכיר והשוכר יישאו ביחד בעלות הביטוח .
* המידע הינו כללי , ניתן בהסתמך על הנתונים שנמסרו לנו ואינו תחליף לייעוץ משפטי.
שלום קבלתי מביטוח לאומי הלוואה עבור רכב חדש. ואני אמורה למכור את הרכב הנוכחי, 90% נכות/ניידות, מותר לציין שמיום המכירה עד קבלת הרכב החדש מדובר במינימום 14 יום, אינני יכולה להתנייד ללא רכב, האם מגיע לי מבטוח לאומי רכב חליפי? החזר כספי להשכרת רכב? הנ"ל דחוף, תשובה בבקשה למייך לעייל. (לימור ש.)
לימור שלום.
אנו עונים על שאלות ביטוחיות נזיקיות.
שלום, נפגעתי בתאונת דרכים בדרכי לעבודה, פגיעות יבשות בצלעות בגב ובצוואר.
האם אני חייב/כדאי לדווח על תאונת עבודה? אם אני מגיש תביעה על ימי המחלה (9 ימי עבודה) כתוצאה מהתאונה לביטוח לאומי, האם עדיין אוכל לתבוע את ביטוח החובה שלי על "כאב וסבל"? או שזה יכול לפגוע בפיצויים שאני יכול לקבל מתביעה ישירה של ביטוח החובה מבלי לערב את ביטוח לאומי?
תודה רבה (שאול י.)
התשובה בסוגיה זו מורכבת ותלויה בנתוני הנפגע .
ניתן במקרים מסויימים לתבוע גם את ביטוח לאומי וגם לפי חוק נפגעי תאונות דרכים .
עלך לפנות לייעוץ משפטי ספציפי.

משרד עורכי דין ג'ון גבע ישמח לעמוד לרשותך.
רח' יצחק שדה 17, ת"א, מגדל נצבא, קומה 15 טל: 03-6252444
שלום רב, השאלה שלי בנוגע לתשלום פיצוי פיטורים.
בעקבות הפיטורים שלי הגשתי את כל הטפסים הנדרשים דרך סוכנות הביטוח של אותו המעסיק (בחודש מרץ 2010) ונאמר שאקבל את הפיצויים בעוד כ30 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה. יצרו איתי קשר מחברת הביטוח שאצלה נמצא הכסף (דרך הטלפון) ע"מ לברר האם אני רוצה לפדות את כל הכסף או לא (כי בעצם בקרן הפיצויים הצטברו פיצויים של שתי חברות כי החברה הראשונה במקור נקנתה ע"י החברה השנייה). אישרתי את הבקשה לפדות את כל הפיצויים והובטח לי שאקבל את הפיצויים עד סוף חודש אפריל 2010 (וציינו שזהו מועד הכי מאוחר). כיום אנחנו בתחילת חודש מאי 2010 (07 למאי) ולא קיבלתי את הפיצויים. הנסיונות שלי ליצור קשר ולקבל תשובות מחברת הביטוח לא הביאו תוצאות. פקסים טלפונים עם בקשות בירור העניין והבסרים נשארו ללא תשובה. האם יש דרך לקבל מחברת הביטוח את התשובה וחשוב מכל את הפיצויים מיידית? תודה מראש. (סוזנה פ.)
פיצויי פיטורין אמורים להשתלם תוך 30 יום מקבלת כל המסמכים.
מעבר לכך הינך זכאית להלנת שכר.
אני ממליץ שתפני להסתדרות, לקבלת יעוץ משפטי חינם.
בני נפצע בעין מבקבוק מיץ שהתפוצץ. הבקבוק שהוא קנה היה בתוך חבילה שמגיעה לתלמידי ישיבה. על בקבוק המיץ הזה אין שם וכתובת היצרן. בני עבר ניתוח וטיפול והראיה נחלשה משמעותית. מה לעשות במקרה הזה? (יפים ש.)
החוק החל כאן הינו חוק האחריות למוצרים פגומים, המכסה נזקי גוף.
אבל חייבים לדעת מי היצרן או היבואן או הספק או המקום בו נרכש הבקבוק כדי שניתן יהא לתבוע.
אני חבר לשכת סוכני הביטוח. הקמתי סוכנות ביטוח עם שותף כאשר חלוקת המניות הם 50% לי ו-50% לצד השני. הצד השני מעונין לסגור את הסוכנות ואני לא. אין הסכם הפרדות. הצד השני הפסיק לחתום על שקים ובכך משתק את פעילות הסוכנות מבחינת מעט הפעילות שעובר דרכה. אני מוגדר כיו"ר ומנהל עסקים ולמזלי אני משמש כסוכן משנה של הסוכנות ובכך לא נפגע בעמלותי.
מה היית ממליץ לי לעשות ע"מ להתנתק מהשותף?
בתודה מראש (אפרים)
אם מדובר בשותפות ולא בחברה, אזי כל אחד מהשותפים רשאי לפרק את השותפות, בהודעה לשותף האחר, ובכפוף להוראות הסכם השותפות. לחלופין, אם למשל הסכם השותפות מתנה את הפירוק בהסכמת כל השותפים, ניתן לפנות לבית המשפט, ולבקש כי יורה על פירוק השותפות בשל אשמתו של אחד השותפים בהתנהגות שעשויה להשפיע לרעה על ניהול עסקי השותפות, או אם הפר את הסכם השותפות, או אם אין אפשרות מעשית סבירה להמשיך לפעול בשותפות, או מטעמי צדק.

אם מדובר בחברה, פירוק החברה נעשה על ידי פתיחת הליכי פירוק מול רשם החברות (פירוק מרצון על ידי בעלי המניות), וכאן מדובר בשרשרת של תהליכים ושליחת הודעות, הן לרשם והן לפרסום במערכת "רשומות". במצב זה, מומלץ לפנות לעו"ד.

בכל אופן מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בביטוח, על מנת לבחון את הסכם ההתקשרות, האם ניתן להסיק ממנו אמות מידה לגבי אופן הפרדות הצדדים, האם קיים בו מנגנון יישוב סכסוכים, וכן האם מדובר בהפרה המזכה בפיצויים.
היה מעודכן! נדל"ן | רכב | אופנועים הצטרף לרשימת הדיוור
 
 
זכויות שמורות  © לוי יצחק 2008. נבנה ע"י כתום בניית אתרים