עמוד בית  צור קשר  מפת אתר הפוך לדף הבית
חיפוש     
אודות קבוצת לוי יצחק פורום לוי יצחק מחירון בהנחה מילון מונחים נדל"ן התאם רכב לתקציבך Apartment Prices עתיקות

ביטוח דירה ורכוש

שאלות ותשובות

הערה: התשובות הינן למידע כללי וראשוני בלבד ואינן נועדו בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

 

 ביטוח רכב

         

 ביטוח דירה ורכוש

 ביטוח חיים

 

 ביטוח כללי

 

! לקבלת תשובות נא ללחוץ על השאלות !

   
איזה סעיף בביטוח דירה מכסה נזקים שנגרמים למבנה ולתכולה הדירה שלי שנגרמים משכנים (כגון שריפה או נזקי מים) יש לי ביטוח דירה הכולל אחריות כלפי צד ג'. מה קורה עם לי נגרם נזק מצג ג' איזה כיסוי לעשות? (סמדר ח.)
סמדר שלום.
לכיסוי נזקים שנגרמו ממקורות חיצוניים, ניתן לערוך פוליסת ביטוח דירה ותכולתה (מקיף), שהוראותיה הן לפי התוספת לתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירה ותכולתה), תשמ"ו-1986, המכונה גם "הפוליסה התקנית", ולוודא שהפוליסה אינה מחריגה לנזקים הנובעים ממקורות חיצוניים לדירה המבוטחת.

* יובהר, כי האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, ואין בכל האמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי בשום אופן.
עו"ד גבע שלום, כתוצאה מסתימה של המזגן של שכניי הגרים קומה מעלי, נגרם נזק רב לתיקרות ולקירות שבדירתי עקב נזילה מיים, לצערי הדירה אינה מבוטחת אולם מבנה הבניין מבוטח, הפוליסה כוללת סעיף "הרחבה לכל הסיכונים" האם ניתן להגיש תביעה בגין הנזילה דנן. (תומר ו.)
תומר שלום.
פוליסות לביטוח בית משותף, מכסות נזקים הנגרמים לבניין עצמו ולשטחים המשותפים, ועל פי רוב אינן מכסות חלקים פרטיים של הדיירים (הדירות עצמן, בחלקן הפנימי). יחד עם זאת, יש לבחון את הוראות הפוליסה הספציפית.

* יובהר, כי האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, ואין בכל האמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי בשום אופן.
מבוטח שביטח את מבנה הדירה בחברה אחת במסגרת המשכנתא, ואת התכולה בחברה שנייה. בשתי הפוליסות קיים פרק צד שלישי בגבולות אחריות של 500,000 ש"ח למקרה ולתקופה. במקרה של נזק אש בדירה שפגע בדירה שכנה, האם למבוטח יש 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה, או ששתי החברות יטענו לכפל ביטוח? (ורד נ.)
ורד שלום.
על פי הוראות התוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירה ותכולתה), תשמ"ו-1986 ("הפוליסה התקנית"), אם נרכשו הרחבות לנזקי צד ג' בשתי פוליסות נפרדות, אצל שתי חברות ביטוח נפרדות, ובשתי הפוליסות קיים אותו אינטרס ביטוחי (כגון נזקים שנגרמו לצד שלישי כלשהו בגין הימלטות אש מהדירה המבוטחת), או אז יחול מצב של "כפל ביטוח", המוסדר בסעיף 22 לפוליסה התקנית, לפיו יהיו המבטחים אחראיים, יחד ולחוד, בהתאם לסכומי הביטוח אצל כל אחד מהם, כלפי המבוטח, כך שבכל מקרה לא יווצר מצב שהמבוטח (או הצד השלישי הניזוק) יתעשר על חשבון הביטוח בגין קרות מקרה הביטוח (תכליתה של דוקטרינת ביטוח הכפל).

* יובהר, כי האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, ואין בכל האמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי בשום אופן.

שלום, נזילה במקלחת הורים. -לפני כשנתיים נזילה מהשכן מעלי. הגיע אינסטלטור מחב'' הביטוח ראה את הנזילה ואף כתב לי מסמך. לא טיפלתי בהמשך התביעה. כיום נפל הטיח במקלחת הורים. שוב הגיע אינסטלטור מהביטוח של השכן והפעם ביקשתי שיראה גם את המקלחת הורים. אמר שישנה מעט רטיבות. אך אמר שיש אחריות לנזילה רק שנה לכן לא יכולה לתבוע תיקונים. האם זה נכון? מה יכולה לעשות בשני המקרים? תודה מראש (פרח ג.)
פרח שלום.
לצערי, חסרים בשאלה נתונים רבים, בין היתר לגבי מקרה הביטוח והכיסוי הביטוחי שעל פי הפוליסה של השכן.
יחד עם זאת, ובכפוף להוראות הפוליסה, אדגיש כי ההתיישנות בביטוח מהסוג הרלוונטי (פרק החבויות בפוליסה של השכן ה'מזיק' – כיסוי צד ג' לפי רשימת הביטוח), הינה רק בחלוף התיישנות התביעה כלפי המבוטח.

דהיינו, ככל שהנזק שנגרם לדירה, מכוסה במסגרת פרק החבויות של השכן (ניתן, למשל, לקבל על כך אינדיקציה, משליחת השרברב על ידי חברת הביטוח של השכן-ה'מזיק' לדירה שניזוקה ו/או מהמסמך שנמסר), אזי יוכל הניזוק לתבוע את חברת הביטוח של השכן, בהתאם לתקרת הכיסוי הביטוחי של השכן, עד שתתיישן התביעה כנגד השכן עצמו (לפי דיני ההתיישנות הכלליים – 7 שנים ממועד קרות הנזק), וזאת בשונה מדיני ההתיישנות המיוחדים בביטוח – 3 שנים מקרות מקרה הביטוח, שאחריהם לא יכול המבוטח (ולא צג שלישי כלשהו) לתבוע עוד את חברת הביטוח שלו.

מומלץ לפנות לסוכן הביטוח של הדירה שניזוקה, ככל שיש ביטוח מבנה תקף הכולל כיסוי לנזקים הנובעים מרטיבות/נזילות, ולהתייעץ עימו בדבר הפעלת הפוליסה ושיבוב התביעה לחברת הביטוח של השכן.
לחלופין, ניתן לפנות למזיק עצמו (השכן) ולדרוש ממנו פיצויים בגין הנזקים, ככל שאלה נבעו מדירתו ובכפוף להוכחת האשם, על פי דיני הנזיקין הרגילים.

* יובהר, כי האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, ואין בכל האמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי בשום אופן.

אני שוכרת אולם ומקיימת בו פעילות של סדנאות תנועה.
יש לי ביטוח צד שלישי בגובה 1 מיליון שקל.
שאלתי: אם משהו יפול על הרצפה בזמן הסדנא או מישהו מהתלמידים יגרום נזק לאולם - האם אני מכוסה במסגרת הביטוח כלפי צד שלישי למקרה כזה שהמשכיר יתבע ממני את הנזק??
תודה על תשובתך (צביה ו.)
צביה שלום.
עליך לוודא כי המשכירה תהיה צד ג' בפוליסה.
אכן אמור להיות כיסוי בכפוף להשתתפות עצמית שאינה קטנה בפוליסות מסוג זה.

* המידע הינו כללי , ניתן בהסתמך על הנתונים שנמסרו לנו ואינו תחליף לייעוץ משפטי

בעקבותמ הצפה של מרתף, אישר השמאיהחלפת ריצוף רק בממ"ד המצוי במפלס תחתון יותר, למרות שגם המרתף עצמו נספג במים. (בדיקות קרקע הוכיחו זאת) לטענת שמאי חברת הביטוח יש עילה שלא לממן את העלות בגלל שמדובר בהצפה חוזרת כשהקודמת לא דווחה לחברת הביטוח. האם קיים דבר כזה? תודה (יצחק ה.)
מהנסיבות שמציין השואל עולה, כי היה מודע לאפשרות ההצפה ולא נקט שום פעולה על מנת למנוע אותה.
יתכן כי במצב עניינים זה מדובר בסיכון צפוי ויש בעיה עם הכיסוי.
יש לקבל יותר נתונים.

* המידע הינו כללי , ניתן בהסתמך על הנתונים שנמסרו לנו ואינו תחליף לייעוץ משפט
שלום.
האם ביטוח דירה כל - הסיכונים, מכסה אובדן הרכוש בחו"ל?
תודה (יוסי ד .)
יוסי שלום.
ביטוח כל הסיכונים במסגרת ביטוח דירה הינו תוספת לפוליסה התקנית.
לפיכך כל מבטח קובע את היקף הכיסוי כראות עיניו.
על מנת לתת תשובה מדויקת יש לבדוק את נוסח הפוליסה.
רוב חברות הביטוח אינן מכסות אוטומטית הרחבה לחו"ל אלה דורשות דיווח מיוחד ותוספת לפרמיה.

* המידע הינו כללי , ניתן בהסתמך על הנתונים שנמסרו לנו ואינו תחליף לייעוץ משפטי
שלום מר גבע.
שאלה שאני מעוניין לשאול בנושא ביטוח רכוש: רכשתי ביטוח בחברת שומרה על כל הציוד שיש לי בבית, כולל ביטוח מורחב בכל הסיכונים בנושא ציוד צילום. כמובן שדרשתי סוקר אשר יעריך את שווי ציוד הצילום שברשותי. לאחר מספר שנים שאין לי כל תביעה בחברת הביטוח נגנבה לי המצלמה עם כל תיק הצילום שברשותי מהעבודה. ברשותי מוסך לצמיגים ובתוך המשרד יש לי משרד בגובה של כמטר ושלושים סגור מכל הצדדים ורק לי ולבני הכניסה מאושרת לתחום.
לאחר שפניתי לחברת הביטוח על גניבה של תיק הצילום חברת הביטוח ניהלה מולי משא ומתן על תשלום חלקי של הציוד ומשלא הסכמתי לכך חברת הביטוח דחתה את התביעה בכך שבמשרדי הציוד הופקר ולכן הם דוחים את התביעה שלי. בנוסף, חברת הביטוח שלחה סוקר ללא ידיעתי וללא הסכמתי אשר שאל את בני על המצלמה. לבני אין כלל ידע בנושא צילום או מה יעוד המצלמה.
בברכה (יוסף נ.)
יוסף שלום רב.
על פניו ומתיאור המקרה בלבד ומבלי לראות את מכתב הדחייה של חברת הביטוח בו היא מחויבת לנמק את סיבות הדחייה, נראה שאין סיבה לדחות את התביעה.
גם אם היתה לך רשלנות בהשארת המצלמה במקום מסוים כל עוד אין מדובר ברשלנות רבתי, הרי הפוליסה מכסה גם את רשלנותו של המבוטח והרי לשם כך היא.
שלום רב.
גיליתי רטיבות בבית. מחברת הביטוח שלחו נציג של מכון התקנים אשר כתב דוח על סיבת הרטיבות. לשלוח העתק של הדוח, בשלב זה, חברת הביטוח סירבה.
האם מחובתה של חב' הביטוח למסור לידי דוח הקשור לרכושי הפרטי?
תודה (אסתר ס.)
לא ברור מהשאלה האם חברת הביטוח מסרבת לשלם את הנזק.
בחברת ביטוח הציעו לי לבטח את הדירה כולל קרקע. אנא הסבירו למה הכוונה?
(שולי ט.)
הצדדים לביטוח רשאים להוסיף הרחבות שונות לגבי ביטוח הדירה ותכולתה, אשר אינם מופיעים בפוליסה התקנית [התוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ו-1986, אשר אינה מתייחסת באופן ספציפי ל"קרקע", אך באופן כללי כוללת כיסוי ביטוחי למבנה הדירה הנזכרת במפרט הביטוח, למחובריה ולחלקים הקבועים שלה].

יודגש, כי כל ההסכמות וההרחבות שנעשות מעבר לפוליסה התקנית, חייבות להיות לטובת המבוטח.

יחד עם זאת, מבלי לבחון בקפידה את ההרחבה המוצעת, תנאיה, היקף הכיסוי מכוחה והחריגים לה, לא ניתן להשיב על מה מדובר. כדאי לבדוק היטב את הצעת הביטוח, ובפרט את ההרחבות המוצעות בה, בהתייחס לדירה הספציפית.
שלום רב. סוכן ביטוח שלי מאפשר לי לבחור בין ביטוח דירה עם רעידת אדמה ובלי רעידת אדמה.
האם יש חשיבות לעשות ביטוח רעידת אדמה בבית משותף? תודה רבה (יואב ל.)
הדין לגבי ביטוחי דירות ותכולתן מעודד רכישת כיסוי עבור נזקי רעידות אדמה, ב-3 האופנים הבאים: ברירת המחדל הינה שהפוליסה מכסה סיכון של רעידת אדמה הן למבנה והן לתכולה; על פי הפוליסה התקנית לביטוח דירות ותכולתן, המבוטח רשאי לוותר בנפרד על כיסוי נזקי רעידת אדמה לגבי הדירה, או לגבי התכולה או לגבי שניהם; המבוטח רשאי לבחור בהשתתפות עצמית מוקטנת לנזקי רעידת אדמה (שוב, לגבי הדירה או לגבי התכולה או לגבי שניהם), בהתאם לדרגות השתתפות עצמית שאושרו לחברת הביטוח על ידי הפיקוח על הביטוח, וכפי שמוצג על גבי הצעת הביטוח.

יחד עם זאת חשוב לשים לב, כי אם המבוטח אינו מוותר על הכיסוי הנ"ל, ולא בוחר בהשתתפות עצמית מוקטנת על פי הצעת הביטוח, הפוליסה תכסה סיכון של רעידת אדמה בדרגת ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר שאושרה לחברת הביטוח.

בעניין זה, אין כמעט הבדל בין בית משותף לבין בית פרטי, פרט לכך שביטוח המבנה בבית משותף כולל את חלקו של המבוטח ברכוש המשותף ובהצמדות מיוחדות שיש לדירה. דהיינו, מבוטח בבית משותף שלא ויתר על כיסוי מבנה מפני רעידות אדמה, מכסה עצמו בנוגע לחובתו של כל דייר לשמור/לשפץ/לתקן את הרכוש המשותף השייך/צמוד לדירתו, אם אכן יינזק ברעידת אדמה.
אני גר בבית משותף. ועד הבית רוצה לעשות ביטוח מבנה צד ג'' וחבות מעבידים לבניין, אבל חלק מהדיירים מתנגדים להשתתף בהוצאה. עד כמה חשוב לעשות ביטוחים כאלו?
בבתים משותפים, כאשר מועסקים אנשי מקצוע כגון מנקי חדרי מדרגות, חשוב מאד לדאוג לביטוח שיכלול כיסוי מפני נזקים שעשויים להיגרם לאותם אנשים במהלך עבודתם בחלקים המשותפים, וזאת על מנת שבעלי הדירות בעצמם לא ייאלצו להתמודד עם תביעות המצריכות משאבים רבים, ואף עשויות להסתיים בסכומים גבוהים (למשל, סטודנט צעיר המנקה מדרגות ונופל ונגרמת לו נכות תפקודית גבוהה, עשוי להיות זכאי לפיצויים בשיעור גבוה).

פרט לכך, על פי סעיפים 61-62 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, ניתן לקבוע בתקנון הבית המשותף (אשר אם נרשם אצל רשם בתים משותפים, כוחו יפה גם כלפי מי שלא היה בעל דירה בעת עריכתו) שיש לערוך פוליסת ביטוח כאמור, ובהתאם לחייב את כלל בעלי הדירות. התקנון ניתן לשינוי ברוב 2/3, אולם כדי להטיל על בעל דירה חובות/תשלומים, הקביעה או השינוי חייבים להתבצע בהסכמה. דהיינו, ללא הוראה רלוונטית בתקנון, לא ניתן לחייב בעל דירה לשלם עבור דמי ביטוח, ללא הסכמתו לכך.

יודגש, כי אין חובה חוקית לערוך ביטוח כאמור בבית משותף.
אני מבוטח בביטוח דירה. תוך כדי תיקונים שביצעה העירייה נגרם לחץ גבוה של המים. עקב כך נגרמו פיצוצים בצינור המים הקרים ובצינור המים החמים. חברת השירות המתקנת את הנזקים דרשה פעמיים השתתפות עצמית. האם זה נכון? אנא נמק. תודה. (שחר ב.)
מדובר בארוע אחד (גם אם הנזק "מתפצל" בין שני צנורות) ולכן אין לחייב כפל השתתפות עצמית אלא פעם אחת בלבד בגין מלוא הנזק.
בנסיעתי לחו"ל נגנבה מצלמתי, אני בעל כרטיס אשראי. האם הביטוח של כרטיס אשראי מכסה את הנזק? (אורי)
אינני יכול להשיב בטרם נבדקו תנאי ההתקשרות של כרטיס האשראי הספציפי.
פרצו לביתי ונגנבו תכשיטים. לא הזמנתי סוקר, מי יפצה אותי בעד התכשיטים הגנובים? (שני)
בהתאם לפוליסה התקנית של הדירה (אם קיימת), הרי שבמקרה שאין סקר תכשיטים מסודר, תשלם חברת הביטוח את שווי התכשיטים עד לשיעור של 10% מגובה סכום התכולה ולא יותר מ-2% לפריט.
אני גר בבית משותף בקומה שנייה. בתקרת דירתי ישנו כתם של רטיבות שבאה מהשכן מלמעלה. כיצד אני יכול לתבוע ועל סמך מה? (שלמה ת.)
ניתן לתבוע תביעה נזיקית את השכן בגין אחריותו ורשלנותו לנזקי מים שנבעו מרכושו והגיעו לרכושך. בדרך כלל קיימת פוליסת ביטוח ואם לשכן יש פוליסה כזו שמכסה גם נזקים לצד שלישי ניתן לפנות ישירות לחברת הביטוח של השכן (מכח סעיף 68 בחוק חוזה הביטוח) ולדרוש פיצוי. חב' הביטוח תשלח שמאי להעריך את גובה הנזק. גם אתה יכול להזמין שמאי מטעמך שיעריך את כל הנזקים שנגרמו לך ולדרוש את הפיצוי המתאים מן השכן.
היה מעודכן! נדל"ן | רכב | אופנועים הצטרף לרשימת הדיוור
 
 
זכויות שמורות  © לוי יצחק 2008. נבנה ע"י כתום בניית אתרים